ประเทศ

การดูแลผู้บริโภค

ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ หรือวิธีดูแลน้องเหมียว โทรศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค: 02-654-6677 หรือ โทรฟรีจากโทรศัพท์บ้าน: 1800-738-227
ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (9.00-17.30น) หรือฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่บริการติดต่อกลับ

®/TM Trademarks of Mars, Incorporated and its affiliates.
© Mars, Incorporated, 2017. All rights reserved