Whiskas imagery

ประเทศ

การดูแลผู้บริโภค

ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ หรือวิธีดูแลน้องเหมียว โทรศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค: 02-654-6677 หรือ โทรฟรีจากโทรศัพท์บ้าน: 1800-738-227
ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (9.00-17.30น) หรือฝากข้อความให้เจ้าหน้าที่บริการติดต่อกลับ

ให้อาหารเค้าในปริมาณที่เหมาะสม ด้วยคู่มือการให้อาหารน้องเหมียว
เพื่อความอร่อยและสารอาหารครบถ้วน

Global
ลิขสิทธิ์ © มาร์ส 2020 วิสกัส ®, เครื่องหมายการค้าของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด และบริษัทในเครือของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด