ประเทศ

การฉีดวัคซีนให้น้องเหมียว

ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของน้องเหมียว คุณต้องคุยตรวจเช็คดูให้น้องเหมียวที่แสนน่ารักของคุณนั้นมีสุขภาพดีและมีความสุขอยู่เสมอ และการฉีดวัคซีนให้น้องเหมียวนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยป้องกันพวกเขาจากโรคภัยต่างๆ หลังจากที่พวกเขาได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว คุณก็มั่นใจได้ว่าพวกเขาได้รับภูมิคุ้มกันร่างกายเป็นอย่างดีแล้ว

ควรจะให้น้องเหมียวได้ฉีดวัคซีนเมื่อใด

น้องเหมียวของคุณสามารถเริ่มฉีดวัคซีนครั้งแรกได้เมื่อพวกเขาอายุได้ 9 สัปดาห์ ตามด้วยรอบที่ 2 เมื่อพวกเขาอายุได้ 12 สัปดาห์ วัคซีนแต่ละประเภทนั้นอาจจะแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับเวลาในการฉีดวัคซีนที่แน่ชัด

หากคุณรับน้องเหมียวมาเลี้ยงจากนักผสมพันธุ์แมวหรือจากสถานสงเคราะห์สัตว์ อย่าลืมขอเอกสารประวัติทางการแพทย์ของพวกเขามาด้วย เพราะบางทีพวกเขาอาจได้รับวัคซีนที่จำเป็นมาครบหมดแล้ว

ปล่อยให้พวกเขาอยู่บ้าน

การสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนนั้นจะสมบูรณ์ครบถ้วนหลังจาก 2 สัปดาห์ไปแล้ว ดังนั้นคุณควรให้พวกเขาอยู่แต่ในบ้านในช่วงเวลานั้น

คอยติดตามผลอยู่เสมอ

แม้ว่าแมวของคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว แต่ก็ควรพาพวกเขาไปฉีดวัคซีนตัวเดิมซ้ำทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน และพยายามเก็บเอกสารประวัติการฉีดวัคซีนของเขาเอาไว้ให้ดี เพราะหากคุณจะพาพวกเขาไปไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงแมวตอนที่พวกเขาแก่ขึ้นนั้น ทางศูนย์จะขอดูเอกสารเหล่านั้น

หากต้องเดินทางไปต่างประเทศ

หากคุณวางแผนที่จะพาน้องเหมียวคุณเดินทางไปต่างประเทศนั้น พยายามทิ้งช่วงระยะเวลาที่เพียงพอให้พวกเขาได้รับวัคซีนครบถ้วน ลองปรึกษาสัตวแพทย์เกี่ยวกับการพาน้องเหมียวไปต่างประเทศดู
®/TM Trademarks of Mars, Incorporated and its affiliates.
© Mars, Incorporated, 2017. All rights reserved