Whiskas imagery

ประเทศ

แมวโต 1 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น
พร้อมออกผจญภัยไปในโลกกว้าง

แมวในวัยนี้ต้องการโปรตีนอย่างครบถ้วนในการพัฒนากล้ามเนื้อ
ให้้วิสกัส® แมวโต 1+ กับเค้า เพื่อสารอาหารที่ครบถ้วน

Global
ลิขสิทธิ์ © มาร์ส 2020 วิสกัส ®, เครื่องหมายการค้าของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด และบริษัทในเครือของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด