Whiskas imagery

ประเทศ

แมวโต 7 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาแห่งการดูแล
ให้เค้ามีสุขภาพดีไปอีกนาน

แมวในวัยนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ให้เค้าได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนด้วยวิสกัส® 7 ปีขึ้นไป

Global
ลิขสิทธิ์ © มาร์ส 2020 วิสกัส ®, เครื่องหมายการค้าของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด และบริษัทในเครือของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด