Whiskas imagery

ประเทศ

ขอต้อนรับเข้าสู่สถาบันเทคโนโลยีวิสกัส

ที่นี่คุณจะได้พบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี พฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึก และโภชนาการสำหรับน้องเหมียวตั้งแต่หัวจรดเท้า น้องเหมียวของเราทั้งเท่และชิคที่สุดที่คุณเคยเจอ ที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อดูแลร่างกายได้ครบถ้วนตามความต้องการ เพื่อให้พวกเค้ามีพัฒนาการทางด้านต่างๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัด สถาบันเทคโนโลยีวิสกัส จะสานฝันให้กับน้องเหมียวในอนาคต

กฏเหล็กมื้ออร่อย
สำหรับลูกเหมียว

ในช่วงแรกของชีวิต ลูกแมวมีอัตราการเจริญเติบโต
และพัฒนาการที่รวดเร็วมาก
“ลูกแมวจะเริ่มมีลักษณะคล้ายกับแมวโตเต็มวัยเมื่อมีอายุ 6 เดือน”


น้องเหมียวจะกลายเป็นแมวโตเต็มวัยเมื่อมีอายุครบ 12 เดือน และสามารถเปลี่ยนมา ให้อาหารสูตรสำหรับแมวโตเต็มวัยได้

Related Article:
พัฒนาการของลูกแมว:
เมื่อลูกแมวกลายเป็นน้องเหมียวโตเต็มวัย

พัฒนาการของลูกแมว

VIDEO YOU MAY LIKE

สูงวัยสดใสสไตล์เหมียว

สูงวัยสดใส สไตล์เหมียว

ถึงจะไม่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนจากภายนอก แต่น้องเหมียวของคุณ

ก็กำลังแก่ตัวลง
“เมื่อน้องเหมียวมีอายุครบ 7 ปีจะถือว่าเข้าสู่ช่วงสูงวัยแล้ว และจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร รวมถึงกิจวัตรประจำวันด้วย”
อายุขัยของน้องเหมียวจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ การใช้ชีวิต สุขภาพ และกิจกรรมที่ทำ

Related Article: สูงวัยสดใสสไตล์เหมียว

น้องเหมียวกินอาหารคนได้ไหมนะ?

บอกรักแบบไหนโดนใจเหมียว

แมวมีความต้องการที่แตกต่างจากคน ดังนั้นเราจึงควรให้อาหารแมววิสกัส® เพื่อให้เค้าได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและสมดุล

Related Article: น้องเหมียวกินอาหารคนได้ไหมนะ?

ให้อาหารเค้าในปริมาณที่เหมาะสม ด้วยคู่มือการให้อาหารน้องเหมียว
เพื่อความอร่อยและสารอาหารครบถ้วน

Global
ลิขสิทธิ์ © มาร์ส 2020 วิสกัส ®, เครื่องหมายการค้าของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด และบริษัทในเครือของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด