ประเทศ

อาหารเม็ด

มีแซลมอนพ๊อกเกตส์ที่ทั้งกรอบนอกนุ่มในและมีรสชาติแสนจะเย้ายวนใจ

ประเภทของอาหารแมว

ช่วงอายุ

®/TM Trademarks of Mars, Incorporated and its affiliates.
© Mars, Incorporated, 2017. All rights reserved