Whiskas imagery

ประเทศ

สุขภาพ

มีหลายวิธีที่คุณจะช่วยเหลือพวกเค้าได้นะ

ปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยในแมวสูงอายุ

“หากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ก็อาจเป็นไปได้ว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้น”

ปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อยในแมวสูงอายุ

Whiskas® เวลาที่แมวของคุณอายุมากขึ้นนั้น คุณก็อาจจะต้องพาเค้าไปหาสัตวแพทย์บ่อยขึ้น ซึ่งถ้าหากคุณคอยหมั่นตรวจเช็ค และคอยดูแลเอาใจใส่พวกเค้าอยู่เสมอแล้ว คุณก็จะรับรู้หากเกิดปัญหาใดๆขึ้นและรักษาได้อย่างเหมาะสม

Whiskas® ปัญหาด้านสุขภาพที่พบได้บ่อย

อาการต่างๆที่พบได้บ่อยเมื่อแมวอายุมากขึ้น:
• ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ
• ปัญหาระบบหัวใจ
• ปัญหาที่ข้อต่อ
• ต้อกระจก
• สุขภาพในช่องปาก

Whiskas® ตาและหู

คุณควรหมั่นเช็คตาของน้องเหมียวอยู่เสมอว่ามีต้อกระจกหรือไม่ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแผ่นหม่นๆอยู่บนดวงตา  ถ้าหากน้องเหมียวของคุณมีต้อกระจกนั้น คุณจะสังเกตเห็นว่าดวงตาที่ขุ่นและหม่นมัว ซึ่งหากปล่อยเอาไว้ ก็จะทำให้แมวของคุณมองเห็นได้น้อยลงเรื่อยๆ

นอกจากนี้ เวลาที่น้องเหมียวมีอายุมากขึ้น พวกเค้าก็จะเริ่มมีปัญหาในการได้ยิน ซึ่งปกติแล้วแมวเป็นนักล่าตามธรรมชาติที่พึ่งประสาทในการได้ยินที่หูเป็นหลัก ดังนั้นหากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจเป็นไปได้ว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้น

แต่แม้ว่าน้องเหมียวของคุณจะสูญเสียการมองเห็นหรือการได้ยินไป พวกเค้าก็ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและแข็งแรงเหมือนเดิม แต่คุณอาจจะต้องคอยดูแลให้บ้านของคุณให้ปราศจากสิ่งที่อาจเป็นอันตรายกับพวกเค้า และหมั่นสอดส่องระวังไม่ให้น้องเหมียวไปเจอปัญหาต่างๆ

Whiskas® ฟันของแมว

พอเวลาผ่านไปนั้น แมวของคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบ กลิ่นปาก หรือแม้แต่สูญเสียเขี้ยวของพวกเค้าไป ถ้าหากคุณกังวลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของพวกเค้านั้น สัตวแพทย์อาจจะแนะนำให้ทำการผ่าตัด แต่ถ้าหากแมวของคุณอายุเยอะแล้ว การผ่าตัดนั้นอาจเป็นเรื่องที่ไม่แนะนำเท่าใดนัก
นอกจากนี้ คุณยังสามารถช่วยบรรเทาอาการเหงือกอักเสบให้กับน้องเหมียวของคุณด้วยการให้อาหารเปียก หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ นำอาหารเม็ดมาทำให้เปียกเพื่อให้มันนุ่มและกินง่าย

ให้เค้าได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วน ด้วยวิสกัส®

Global
ลิขสิทธิ์ © มาร์ส 2020 วิสกัส ®, เครื่องหมายการค้าของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด และบริษัทในเครือของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด