Whiskas imagery
ค้นหา

ใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาบทความและผลิตภัณฑ์

เมื่อลูกแมวท้องเสียและท้องผูก

หากอาหารที่กินเข้าไปไม่ดีนั้น ก็อาจจะส่งผลต่อท้องของพวกเขาได้

 น้องเหมียวก็เหมือนกับคุณ ตรงที่ระบบการย่อยอาหารของพวกเขานั้นจะทำการเปลี่ยนอาหารที่กินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงาน ซึ่งหากอาหารที่กินเข้าไปไม่ดีนั้น ก็อาจจะส่งผลต่อท้องของพวกเขาได้ โดยอาการที่พบได้บ่อยได้แก่ อาการท้องร่วงและท้องผูก หากน้องเหมียวของคุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น คุณควรพาเขาไปให้สัตวแพทย์ลองตรวจเช็คดู

การอาเจียน

หากน้องเหมียวของคุณอาเจียนเป็นครั้งเป็นคราวนั้น ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นัก เพราะ เช่นเดียวกับแมวตัวอื่นๆ การอาเจียนนั้นเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จะช่วยปกป้องตัวน้องเหมียวเองจากสารอันตรายต่างๆ แต่หากน้องเหมียวของคุณอาเจียนเป็นประจำและคุณกังเวลเกี่ยวกับสุขภาพของเขาล่ะก็ คุณก็ควรพาเขาไปพบสัตวแพทย์

อาการท้องร่วง

อาการท้องร่วงนั้นอาจะเกิดจากเปลี่ยนอาหารของน้องเหมียว การให้อาหารมากเกินไป หรือการติดเชื้อต่างๆ โดยปกติแล้วน้องเหมียวของคุณควรถ่ายอุจจาระอย่างน้อยวันละครั้ง ดังนั้นคุณควรคอยหมั่นสังเกตหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น อาการท้องร่วงนั้นอาจนำไปสู่ภาวะขาดน้ำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อน้องเหมียวได้ ดังนั้นจึงควรปรึกษาสัตวแพทย์ของคุณ

อาการท้องผูก

หากคุณสังเกตเห็นน้องเหมียวของคุณดูเกร็งๆในกระบะทรายล่ะก็ เขาอาจจะกำลังมีอาการท้องผูกอยู่ ซึ่งอาการดังกล่าวอาจเกิดจากการเปลี่ยนอาหาร การให้อาหารมากเกินไป หรือการติดเชื้อเช่นเดียวกับอาการท้องร่วง หากมีอาการดังกล่าวติดต่อกันเกิน 48 ชั่วโมง คุณควรปรึกษาสัตวแพทย์