Whiskas imagery
ค้นหา

ใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาบทความและผลิตภัณฑ์

สารพิษและสารที่เป็นอันตรายต่างๆ

อาการที่เกิดจากการรับสารพิษเข้าไปนั้นอาจจะมีได้หลากหลาย ควรหมั่นเช็คพวกเค้าอยู่เสมอ

ในธรรมชาตินั้น บรรดาเสือ สิงโตจะใช้ประสาทการดมกลิ่นและการรับรสในการตรวจเช็คดูว่าอาหารของพวกเขาเน่าเสียหรือไม่ และพวกเขายังระมัดระวังกับสิ่งที่พวกเขาไม่คุ้นเคยอีกด้วย น้องเหมียวแสนน่ารักของคุณก็มีสัญชาตญาณเช่นนี้เหมือนกัน แต่ด้วยความที่พวกเขาเป็นสัตว์ที่แสนอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติอยู่แล้ว บางครั้งพวกเขาอาจจะกินอะไรบางอย่างเข้าไปโดยบังเอิญหรือตอนที่พวกเขาเลียขนตัวเองอยู่ เช่น สีหรือน้ำมันที่ติดตามขนพวกเขา ดังนั้นคุณเองก็มีบทบาทสำคัญที่จะป้องกันอันตรายเหล่านี้ให้กับน้องเหมียวที่แสนน่ารักของคุณ!

เก็บวัตถุหรือสารที่อาจจะเป็นอันตรายต่างๆไว้ในที่ที่ปลอดภัย

สุภาษิตกล่าวไว้ว่า กันไว้ดีกว่าแก้ ดังนั้นคุณควรเก็บพวกสารทำความสะอาดต่างๆ รวมถึง ยา สี และสารที่อาจเป็นพิษ ให้ห่างจากน้องเหมียวของคุณให้ดี และคุณควรหมั่นเช็คว่าทางเข้าไปยังหลังคาบ้าน โรงรถ หรือห้องใต้หลังคาของคุณนั้นปิดดีอยู่หรือไม่

คอยสอดส่องอยู่เสมอ

ในธรรมชาติ บรรดาเสือ สิงโตจะหลบซ่อนตัวเวลาที่พวกเขาป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ น้องเหมียวของคุณก็อาจจะทำสิ่งเดียวกันหาพวกเขากลืนกินอะไรที่ไม่พึงประสงค์เข้าไป ดังนั้นคอยหมั่นเช็คพวกเขาอยู่เสมอ อาการที่เกิดจากการรับสารพิษเข้าไปนั้นอาจจะมีได้หลากหลาย ตั้งแต่การเหนื่อยล้าอย่างผิดปกติไปจนถึงการเป็นอัมพาต การสั่นไปทั้งตัว และการเป็นตะคริว รวมไปถึงอาการท้องร่วง คลื่นไส้ และอาเจียน หากมีอาการเหล่านั้นเกิดขึ้น คุณควรรีบพาพวกเขาไปหาสัตวแพทย์โดยเร็ว

 ทุกวินาทีนั้นมีค่า

หากน้องเหมียวของคุณมีอาการที่น่าจะเกิดจากสารพิษ อย่าได้รีรอ และพาพวกเขาไปหาสัตวแพทย์ทันที และหากคุณพอรู้ว่าเป็นสารพิษแบบไหน ให้นำไปให้สัตวแพทย์คุณดูด้วย 

Whiskas buy online