Whiskas imagery

ประเทศ

ภาษาของน้องแมว

เข้าใจในสิ่งที่ลูกแมวตัวน้อยรู้สึก
เพื่อช่วงเวลาที่ดีที่สุด

การปัสสาวะรดเพื่อสร้างเขตแดนของน้องเหมียว

“น้องเหมียวก็จะใช้ระบบการส่งสัญญาณที่ซับซ้อน โดยใช้กลิ่นเพื่อป้องกันเขตแดนจากการถูกบุกรุก”

การปัสสาวะรดเพื่อสร้างเขตแดนของน้องเหมียว

Whiskas® วิธีที่น้องเหมียวชอบใช้ในการสร้างเขตแดนก็คือ การปัสสาวะรดไว้ตามจุดต่างๆนั่นเอง

Whiskas® การสื่อสารที่ชาญฉลาด

น้องเหมียวจะใช้ระบบการส่งสัญญาณที่ซับซ้อนโดยใช้กลิ่นเพื่อป้องกันเขตแดนจากการถูกบุกรุกหรือไม่ให้มีน้องเหมียวแปลกหน้าตัวอื่นๆ เข้ามานั่นเอง และน้องเหมียวของคุณจะคอยทำให้กลิ่นของเขาสดใหม่อยู่เสมออีกด้วย

Whiskas® ปัสสาวะที่ไม่พึงประสงค์

บางครั้ง การสร้างเขตแดนด้วยการปัสสาวะรดนั้นอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าน้องเหมียวของคุณรู้สึกไม่ปลอกภัย หรืออาจรู้สึกว่าเขตแดนของเขากำลังถูกคุกคามอยู่ หากคุณเผชิญกับปัญหาปัสสาวะรดที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ อย่าได้กังวลไป เพราะมีหลายวิธีที่จะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้

• พาน้องเหมียวไปทำหมันเพื่อลดพฤติกรรมการปัสสาวะรดเพื่อสร้างเขตแดน
• หลีกเลี่ยงการใช้สารทำความสะอาดจำพวก แอมโมเนียและคลอรีน เพราะมีกลิ่นที่คล้ายกับปัสสาวะของน้องเหมียวและอาจกระตุ้นพฤติกรรมปัสสาวะรดของพวกเขาได้
• พยายามอย่าพึ่งทำความสะอาดปัสสาวะของน้องเหมียวเวลาที่มันอยู่แถวนั้น เพราะการไปทำลายกลิ่นที่มีอยู่ อาจทำให้น้องเหมียวรู้สึกเครียดมากขึ้นได้
• ทำความสะอาดบริเวณที่มีปัสสาวะด้วย สารละลายที่มีส่วนผสมของผงทำความสะอาดชีวภาพ 10% และพ้นซ้ำด้วยแอลกอฮอล์ล้างแผล
• หลังจากที่คุณทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวแล้ว พยายามกระตุ้นให้น้องเหมียวกลับมาเล่นที่บริเวณนั้น เพื่อให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจมากขึ้น
• หากยังคงมีปัญหา แนะนำว่าควรปรึกษากับสัตวแพทย์ของคุณ

เพราะแมวแตกต่างจากคน
ให้สิ่งที่เหมาะกับเค้า

Global
ลิขสิทธิ์ © มาร์ส 2020 วิสกัส ®, เครื่องหมายการค้าของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด และบริษัทในเครือของ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด