Whiskas imagery
ค้นหา

ใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาบทความและผลิตภัณฑ์

การฉีดวัคซีนลูกแมวและแมวโตเต็มวัย

วัคซีนสำหรับแมวมีบทบาทสำคัญในการดูแลให้เจ้าตัวน้อยขนฟูของเรามีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การฉีดวัคซีนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของน้องแมว และช่วยเพิ่มจำนวนแอนติบอดีที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเค้าเจ็บป่วยบ่อย

วัคซีนสำหรับแมวมีบทบาทสำคัญในการดูแลให้เจ้าตัวน้อยขนฟูของเรามีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การฉีดวัคซีนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของน้องแมว และช่วยเพิ่มจำนวนแอนติบอดีที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเค้าเจ็บป่วยบ่อย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ การฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยวัคซีนในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมากขึ้น ทั้งในการต่อสู้และต้านทานสิ่งแปลกปลอมที่อาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับน้องแมว นอกจากนี้การฉีดวัคซีนแมวยังป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้อีกด้วย

ประเภทของวัคซีนแมว

โดยส่วนใหญ่วัคซีนที่แนะนำจะมีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้น้องแมวอาจต้องรับวัคซีนอื่นเพิ่มเติมตามอาการป่วยหรือคำแนะนำจากสัตวแพทย์

 1. วัคซีนสำหรับแมว ชนิด Tricat

  เป็นวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ประกอบไปด้วยเชื้อหัดแมว เชื้อไวรัสคาลิซิ และเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ (โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคต่าง ๆ ในแมว การฉีดวัคซีนน้องแมวจะช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อไวรัสและอาการเจ็บป่วย เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสจะอยู่ได้ประมาณ 3 ปี วัคซีนชนิดนี้จะฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยจะใช้วัคซีนขนาด 1 มล. ฉีดห่างกัน 3 - 4 สัปดาห์ โดยน้องแมวฉีดวัคซีนเข็มแรกได้เมื่อพวกเค้ามีอายุ 8 – 9 สัปดาห์ ตามด้วยเข็มที่สองเมื่อเจ้าเหมียวมีอายุอย่างน้อย 12 เดือน

 2. วัคซีนสำหรับแมว ชนิด Tetracat

  วัคซีน Tetracat หรือวัคซีนสำหรับเชื้อคลาไมเดีย เชื้อหัดแมว เชื้อหวัดแมว และเชื้อไวรัสคาลิซิ มักใช้เพื่อป้องกันโรคที่มีอาการ เช่น น้ำมูกไหล จาม เยื่อบุตาอักเสบ และมีคราบน้ำตา นอกจากนี้ยังใช้ป้องกันโรคปอดบวมหรือการอักเสบของปอดที่เกิดจากการติดเชื้อ วัคซีนชนิดนี้มักจะฉีดให้น้องแมวที่มีอายุ 12 - 14 สัปดาห์

 3. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มักพบในสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด โดยปกติไวรัสพิษสุนัขบ้าจะตรวจพบในน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ และติดต่อจากสัตว์ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งได้จากการกัดหรือข่วนจนเกิดบาดแผล โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่น่ากลัว สามารถติดต่อสู่คนได้ รักษาไม่หาย และเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้ว สัตว์เลี้ยงของคุณอาจถูกการุณยฆาต เนื่องจากเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชากรแมวจำนวนมากทั่วโลก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก สัตวแพทย์มักแนะนำให้ฉีดวัคซีนแมวทุกปี เมื่อพวกเค้าอายุครบ 12 สัปดาห์

กลุ่มวัคซีนทางเลือก

นอกเหนือจากวัคซีนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สัตวแพทย์อาจแนะนำให้แมวฉีดวัคซีนอื่น ๆ ตามความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและสภาพแวดล้อมที่พวกเค้าอยู่ โดยอาจจะให้ลูกแมวฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อของเยื่อบุตาในลูกแมว และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแล ก็จะนำไปสู่โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในน้องแมวกำลังโต เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แมวของคุณติดเชื้อ จำเป็นต้องดูแลพวกเค้าตั้งแต่เนิ่น ๆ และฉีดวัคซีนป้องกันให้เรียบร้อย นอกจากนี้การฉีดวัคซีนในแมวจะช่วยหลีกเลี่ยงไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมวหรือโรคเอดส์แมวได้ เนื่องจากโรคเอดส์แมวทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง หากไม่ได้รับวัคซีนตามนัดหมายของสัตวแพทย์ ลูกแมวอาจอ่อนแอลงจนไม่สามารถต่อสู้กับโรคต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเป็นไข้ แผลพุพอง และทำให้ลูกแมวท้องเสียได้

น้องแมวเริ่มฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่?

น้องแมวส่วนใหญ่จะได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวตัวเล็ก เนื่องจากลูกแมวมีความเสี่ยงต่อโรคไวรัสมากที่สุด จึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายและการติดเชื้อที่คุกคามชีวิต โดยทั่วไปสัตวแพทย์จะแนะนำให้ลูกแมวฉีดวัคซีนในขณะที่มีอายุ 12 - 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการฉีดวัคซีนแมว การฉีดวัคซีนน้องแมวตั้งแต่ในวัยเด็ก จะช่วยให้พวกเค้าพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติได้ดีขึ้น และช่วยป้องกันโรคร้ายมากมาย แมวทุกตัวจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะน้องแมวที่เลี้ยงนอกบ้าน เพื่อป้องกันโรคที่จากการบาดเจ็บและการกัด

น้องแมวโตเต็มวัยก็จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นประจำทุกปี หรือทุก ๆ สามปี เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแมวต่าง ๆ ทั้งนี้การฉีดวัคซีนแมวจะขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมของพวกเค้าด้วย คุณสามารถปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อจัดตารางการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมกับเจ้าตัวน้อยของคุณได้

โรคร้ายที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

วัคซีนแมวมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเจ้าเหมียว วัคซีนไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเค้ามีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเค้ามีสุขภาพดี หมดกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพที่รุนแรงไปได้เลย โดยวัคซีนแมวจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต อย่างโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งติดต่อสู่คนด้วยการกัดและข่วน รวมถึงป้องกันโรคเอดส์แมว โรคไข้หัดแมว โรคหวัด โรคลิวคีเมีย และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้การฉีดวัคซีนน้องแมวยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคอื่น ๆ เช่น โรคพยาธิหนอนหัวใจ หนอนในลำไส้ การติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วย

การเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

การเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่จำเป็น การดูแลพวกเค้าอาจเป็นเรื่องยาก แต่คุณสามารถทำตามวิธีเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเจ้าตัวน้อยได้รับการดูแลอย่างดีก่อนฉีดวัคซีน:

 • เริ่มต้นด้วยการนัดหมายกับสัตวแพทย์ เจ้าของจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องแมวอย่างครบถ้วน ทั้งชื่อ อาหารที่กิน ประวัติทางการแพทย์ การใช้ยา และการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา
 • การพบสัตวแพทย์เป็นเรื่องยากสำหรับน้องแมว พวกเค้าอาจมีอาการเครียดและหงุดหงิด ซึ่งคุณสามารถช่วยให้พวกเค้าผ่อนคลายลงได้ ด้วยการใช้ของเล่นชิ้นโปรดหรือผ้าห่มประจำตัวของพวกเค้า
 • คุณควรแจ้งให้สัตวแพทย์ทราบถึงความชอบและรูปแบบพฤติกรรมของน้องแมว เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าตัวน้อยจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

การดูแลน้องแมวหลังฉีดวัคซีน

การให้ลูกแมวฉีดวัคซีนอาจประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจให้พวกเค้าได้ ฉีดวัคซีนอาจทำให้น้องแมวเครียดและหงุดหงิด ดังนั้นเจ้าของควรดูแลให้พวกเค้ารู้สึกผ่อนคลาย โดยคุณสามารถดูแลเจ้าเหมียวหลังฉีดวัคซีนตามคำแนะนำด้านล่างนี้ได้

 • เมื่อคุณหมอฉีดวัคซีนลูกแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พวกเค้าอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น มีอาการเบื่ออาหาร ไม่ค่อยร่าเริง งีบหลับบ่อย ๆ หรืออ่อนเพลีย ในช่วงนี้เจ้าของต้องทำความเข้าใจและปล่อยให้พวกเค้าได้มีพื้นที่ส่วนตัว
 • หลังฉีดวัคซีนลูกแมวเรียบร้อยแล้ว เจ้าของสามารถช่วยให้พวกเค้ารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยการเตรียมเบาะนอนอุ่น ๆ และนุ่มสบาย เพื่อให้พวกเค้าพักผ่อนและฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ และแนะนำให้ย้ายน้องแมวไปอยู่ในห้องที่เงียบ ห่างไกลจากเสียงรบกวน
 • เตรียมอาหารและน้ำให้พร้อม จัดวางในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่าย อาจจะเอาใจพวกเค้าด้วยการเสิร์ฟเมนูอาหารแมวสุดโปรดให้ด้วยก็ได้
 • หลังน้องแมวฉีดวัคซีน ควรหลีกเลี่ยงการทำให้น้องแมวหงุดหงิดหรือตื่นเต้นจนเกินไป แต่แนะนำให้เตรียมพร้อมอยู่เสมอในกรณีที่พวกเค้าต้องการคุณ การแสดงความรักและความห่วงใยจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเค้าและคุณได้ดียิ่งขึ้น
 • หมั่นสังเกตอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก เป็นลม ชัก ท้องเสีย หรืออาเจียน เหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาสุขภาพ ต้องได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแมว

 
 1. น้องแมวต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง?

  น้องแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนชนิด Tricat และ Tetract รวมถึงวัคซีนที่จำเป็นอื่น ๆ ตามคำแนะนำของสัตวแทพย์ นอกเหนือจากวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมวและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้ว เจ้าตัวน้องอาจต้องการวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันโรคทั่วไป อย่างมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวและโรคหลอดลมอักเสบจากการติดเชื้อ บทบาทหลักของวัคซีนแมวคือการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันเชื้อโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อเจ้าเหมียว

 2. วัคซีนสำหรับแมว แบบ 3-in-1 คืออะไร?

  วัคซีน 3-in-1 เป็นหนึ่งในวัคซีนที่แนะนำและจำเป็นที่สุดสำหรับการปกป้องเจ้าตัวน้อยแสนน่ารักจากโรคต่าง ๆ ตามชื่อของมัน วัคซีนชนิดนี้มีหน้าที่ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เชื้อไวรัสคาลิซิ, โรคไข้หัดแมว และโรคหวัดแมว

 3. วัคซีนที่สำคัญสำหรับน้องแมวมีอะไรบ้าง?

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง น้องแมวส่วนใหญ่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนหลัก ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหวัดแมว เชื้อไวรัสคาลิซิในแมว และวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว นอกจากวัคซีนหลักแล้ว น้องแมวอาจต้องฉีดวัคซีนเหล่านี้เพิ่มเติม ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคลิวคีเมีย เชื้อคลามัยเดียในแมว และวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบจากการติดเชื้อ

 4. การฉีดวัคซีนสำหรับแมวจำเป็นหรือไม่

  แม้ว่าน้องแมวส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานโรคสูง แต่ในช่วงวัยเด็ก พวกเค้ามักจะอ่อนแอและรับมือกับโรคต่าง ๆ ได้ไม่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อโรคร้ายที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันอย่างเหมาะสม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการฉีดวัคซีนแมว เป็นวิธีที่ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสจากแมวตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งหรือไปยังมนุษย์ได้อีกด้วย

 5. สิ่งที่ควรรู้หลังน้องแมวได้รับการฉีดวัคซีนมีอะไรบ้าง?

  แม้ว่าวัคซีนแมวเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม แต่มันก็สร้างความเครียดและความไม่พอใจให้น้องแมวได้ เพื่อให้พวกเค้ารู้สึกดีขึ้นหลังการฉีดวัคซีน เจ้าของควรจัดเตรียมเบาะนอนนุ่ม ๆ แสนอบอุ่นเอาไว้ให้พร้อม จัดวางอาหารและน้ำให้เข้าถึงง่าย และหลีกเลี่ยงการทำให้พวกเค้าตื่นเต้นหรือหงุดหงิดโดยไม่จำเป็น  ด้วยการพักผ่อนที่เพียงพอ การได้รับความรักและการดูแลอย่างเอาใจใส่ น้องแมวก็จะรู้สึกดีขึ้นได้ในระยะเวลาไม่นาน!

Whiskas buy online